شهداي روحاني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 34662
  •  1388-06-07
سلام بر آنان که تا کشف حقيقت تفقه به پيش تاختند و براى قوم و ملت خود منذران صادقى شدند که بند بند حديث صداقتشان را قطرات خون و قطعات پاره پاره پيکرشان گواهى کرده است .
 
 
  • تعداد رکورد ها : 21